กลุ่มบริหารวิชาการ
เว็ไซต์ กลุ่มบริหารวิชาการ
คลิกที่นี่ >> เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ
บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.77 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
     >> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
คู่มืองานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ
     >> คู่มืองานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มบริหารวิชาการ
     >>  พ.พ.กศน.02 ขออนุญาตให้เด็กในปกครองไปเข้าเรียน
     >>  พ.พ.ทบ.01 แบบคำร้องขอหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน
     >>  พ.พ.ทบ.02 แบบคำร้องขอหลักฐานใบรับรองผลการเรียน
     >>  พ.พ.ทบ.03 แบบคำร้องขอหลักฐานใบรับรองสถานภาพ
     >>  พ.พ.ทบ.04 แบบคำร้องขอย้ายมาเรียนระหว่างปีการศึกษา
     >>  พ.พ.ทบ.05 แบบคำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียน
     >>  พ.พ.ทบ.06 แบบคำร้องลาออกจากโรงเรียน
     >>  พ.พ.ทบ.07แบบคำร้องขอหลักฐานใบแทนประกาศนียบัตร