กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ระเบียบโรงเรียนไพศาลีพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

>> ระเบียบโรงเรียนไพศาลีพิทยา ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย ของนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา พ.ศ. 2566

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB