กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ระเบียบโรงเรียนไพศาลีพิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

>> ระเบียบโรงเรียนไพศาลีพิทยา ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย ของนักเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา พ.ศ. 2563

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการสอนออนไลน์