ภาพกิจกรรม
โรงเรียนไพศาลีพิทยารับมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สถานศึกษาที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว (LQ) หรือศูนย์พักคอย (CI)
โรงเรียนไพศาลีพิทยารับมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สถานศึกษาที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว (LQ) หรือศูนย์พักคอย (CI) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 124,800 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯอย่างหาที่สุดมิได้
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,10:43   อ่าน 604 ครั้ง