ภาพกิจกรรม
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ และนักเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนไพศาลีพิทยา ขอขอบพระคุณ ทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอไพศาลี ที่อำนวยความสะดวกเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ และนักเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบให้ผลลบ (negative) ปลอดภัยทุกคน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565,14:44   อ่าน 536 ครั้ง