ภาพกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําปี 2565
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําปี 2565 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนไพศาลีพิทยา ส่งตัวแทนเข้าประกวดจำนวน 2 รายการ คือ
1. วันที่ 25 มีนาคม 2565 การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําปี 2565
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนนักเรียนคือ
1. นายอติกันต์ โพธิ์ยา
2. นายนำกมล ทวีร่าง
3. นางสาวชมพูนุช ทองม่วง
4. นางสาวกัญญาพัชร พัตตาสิงห์
5. นางสาวพัทชราภา อ่อนงาม
2. วันที่ 26 มีนาคม 2565 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12
ระดับภาคเหนือ ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนนักเรียน คือ
1. นางสาวศรัณยา ภักดีจันทร์

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,19:25   อ่าน 487 ครั้ง