ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,17:46   อ่าน 49 ครั้ง