ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนไพศาลีพิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,14:58   อ่าน 333 ครั้ง