ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ
ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง